GIZ

Nemačka saradnja u Srbiji

logodesign, webdesign, graphicdesign
GIZ Logo

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju -GIZ, sprovodi konsultantske projekate ekonomske saradnje Nemačke i Srbije. Saradnja je usmerena na tri ključne oblasti koje su zajednički dogovorile vlade obe države, a to su:

  1. Životna sredina
  2. Demokratija, civilno društvo i javna uprava
  3. Održivi ekonomski razvoj

Sa više od 50 godina iskustva u oblastima ekonomskog razvoja, promocije zapošljavanja, energetike i životne sredine, GIZ pomaže brojnim vladama i institucijama širom sveta.

Takođe, oni sarađuju i sa preduzećima, akterima civilnog društva i naučnim institucijama, dajući doprinos uspešnoj implementaciji razvojne politike kao i mnogih drugih oblasti politike i delovanja.

0+
godina iskustva
0+
zaposlenih
0+
projekata

Zadatak

Od GIZ-a smo dobili zadatak da kompletno izradimo 10 vebsajtova za 10 Centara za socijalni rad u Srbiji i 9 logotipa tih Centara, jer je Centar za socijalni rad „Sava“ već imao logo kojim su bili zadovoljni.

Rezime

Logotipi

Svaki od logotipa simbolizuje strast i brigu za one kojima je pomoć najpotrebnija, a njihove Boje su u skladu sa toplinom zaposlenih u centrima i njihovom brigom o najugroženijim grupama.

Web rešenja

Responzivnost, jednostavnost i dostupnost svim osobama koje imaju želju ili potrebu za informacijama su nam bile najbitnije. Websajt je rađen na latinici i ćirilici, a takođe je kompletno dostupan za osobe sa invaliditetom ili nekim izazovima u čitanju. Uz to, kontakt forma i korisni linkovi za sve one koji ne žele da mnogo lutaju u potrazi za informacijama. Zbog svoje responzivnosti, moguće je nesmetano korišćenje na mobilnim telefonima i tabletima.

Loading...