Šta je internet domen i kako ga registrovati?

21. maj 2019.

Internet domen je skup podataka u okviru jedne jedinstvene administrativno-tehničke celine na Internetu, napravljen prema pravilima DNS sistema. Šta to znači?

Domen je vaša internet adresa, tu stanuje vaš vebsajt. I kao što možda stanujete u ulici koja je poznata svima, nazvanoj po nekoj istorijskoj ličnosti, tako i vi možete odabrati ime za sajt - ime koje će svi lako zapamtiti i povezati sa poslom kojim se bavite.

businessman pointing linkAko već gradite sopstveni brend, potrebno je da naziv vašeg brenda i vaše internet adrese budu identični.

Iza svakog domena se krije određena IP adresa - kompjuteri međusobno komuniciraju na taj način. To je onaj set brojeva sa tačkama između, dakle ni blizu načina na koji ljudi komuniciraju. E, zato tu dolazi domen koji iz pomoć utvrđenih pravila lako pronalazi recimo, www.paprikart.rs.

Do svog domena, tj.domena vaše firme možete doći u procesu registracije domena. Vi kao korisnik ili registrant, u tom procesu zakupljujete izabrani domen na svoje ime ili ime svoje firme, kod ovlašćenog registra. Na taj način stičete jedinstveno pravo korišćenja te Internet adrese za svoj vebsajt.

Kako da se registrujete?

Naziv internet domena je kao što smo rekli, tekstualna oznaka koju korisnik registruje za svoje potrebe.

Na taj način, korisnik obezbeđuje vidljivost internet svog domena pod tim nazivom. Prilikom registracije, naziv domena se upisuje u Centralni registar. Naziv internet domena je aktivan kada se izvrši upis podataka o registraciji, uključujući podatke o DNS serverima.

Dakle, Internet domen je sistem u kome se internet adrese vezuju za određene lokacije na Internetu, bile one serveri, vebsajtovi, e-mailovi itd. Domen je vaša sopstvena internet adresa koju ste registrovali u okviru nekog šireg internet domena, bilo nacionalnog ili međunarodnog. On određuje vaš identitet na Internetu.

Nacionalni internet domeni

Srbija ima dva ravnopravna nacionalna internet domena: .RS i .СРБ. Nacionalni internet domen je oznaka teritorijalne pripadnosti i kao takav izuzetno je bitan za definisanje internet identiteta svih koji žive i/ili rade u Srbiji.

Svako može da registruje domen –dovoljno je da se obrati ovlašćenom registru, koji ima potpisan ugovor sa RNIDS-om, koji je kao nacionalni registar, zadužen za upravljanje centralnom zbirkom podataka o nazivima internet domena.

Ekstenzije ili domen nastavci

internet domain checker background featuredEkstenzije domena mogu biti različite, a one zapravo predstavljaju skraćenice koje opisuju karakter web sajta – komercijalnu, prezentacionu, itd. Najpoznatije su one internacionalne kao što su .com, .org, .net., a koriste se za:

 • .com - komercijalne stranice
 • .net - grupa ili mreža ljudi
 • .org - razne organizacije, udruženja
 • .biz - kompanije i privatna preduzeća
 • .info – može se koristiti u razne svrhe

Šta je WHOIS servis i čemu služi

I eto sad, počeli ste intenzivno da razmišljate o nazivu svog brenda, uključili sve moguće kreativce i pokrenuli marketinšku mašineriju, ali – da li je naziv vašeg budućeg domena slobodan?

Upravo uz pomoć WHOIS servisa možete proveriti dostupnost naziva nacionalnih internet domena. Tako možete saznati da li je neki naziv domena slobodan ili, ako već nije, ko ga je već registrovao.

Ovaj servis, doslovno preveden kao "Ko je", od engleskog "Who is", je javno dostupna zbirka podataka o korisnicima domena registrovanih u okviru Centralnog registra nacionalnih internet domena .RS i .СРБ.

Podatke koje RNIDS prikazuje putem WHOIS servisa su: naziv (poslovno ime), adresa sedišta i matični broj pravnog lica ili preduzetnika.

WHOIS servis za nacionalne internet domene .RS i .СРБ postoji u dva oblika:
 • Podaci o registrovanom nazivu domena - rnids.rs/whois
  daje podatke o pojedinačnim nazivima domena u obliku veb strane, u obliku PDF fajla i u izvornom TXT obliku
 • Provera raspoloživosti naziva domena - domen.rs/whois
  daje rezultat u svih pet domenskih prostora odjednom, a ako je traženi naziv domena ispravan i slobodan, korisnik dobija link ka listi ovlašćenih registara .RS i .СРБ domena

Ovim servisom je u mnogome olakšan proces pronalaženja i izbora naziva domena. Pošto je to vaša nova „internet kuća“ koja ima svoju jedinstvenu adresu, potrebno je da imate sve dostupne informacije, kako biste odabrali onu pravu.

A ukoliko kroz ovo istraživanje ne možete ili ne želite da prolazite sami, možete da nas kontaktirate, a mi ćemo vam pomoći da registrujete svoj domen.