Brendiranje (kako do najbolje strategije)

07. jun 2018.

Puno puta smo do sada nailazili na izjednačavanje pojmova marketing i brending. U stvari, danas marketinški stručnjaci smatraju da je upravo brending, tj. izgradnja i stvaranje brenda najznačajniji deo marketinga.

Kako smo došli do toga? Savremeno tržište proizvoda i usluga koncipirano je tako da potrošač kupuje šta želi, umesto da mu neko nešto proda. Tradicionalni način prodaje u kome glavnu ulogu ima prodavac zamenjuje se konceptom po kome glavnu ulogu u prodaji proizvoda ili usluge ima kupac. On stoji ispred police i bira koji će na kraju završiti u njegovoj potrošačkoj korrpi. Na njega sada lakše utičete brendiranjem nego uz pomoć čak i super ubedljivog trgovca.

business card paprikartBrendiranje kao proces zahteva prilagođavanje nadolazećim trendovima i potrebama tržišta, a svaka, pa i nenamerna loša procena, može se negativno odraziti na popularnost i vaš imidž, pa i biznis u celini.

Ukoliko želite da stvorite određenu sliku o svom brendu, sigurno ne biste želeli da to izgleda kao prenaduvani balon koju ste kreirali zarad veće prepoznatljivosti. Nastojanje da svoj brend učinite originalnim i upečatljiivim, može izazvati i ogroman kontraefekat i gorak utisak, bilo kod Vas ili vaših potrošača. Uvek se i iznova pitajte da li brend odražava sve one vrednosti koje ste isprva želeli da istaknete.

U svakom slučaju, lako se može desiti da prilikom definisanja svog brenda počnete da postupate i vodeći se određenim šablonima. Imate sve već to negde u glavi, videli ste kod konkurenata da funkcioniše, a na kreativnom timu je da to samo isporuči. Kako biste izbegli tu zamku da u nekom trenutku vaš brend počne da liči ili kopira druge, s vremena na vreme se preispitajte i podsetite šta vas u stvari izdvaja od ostalih.

Brend predstavlja sinergiju svih podataka o proizvodima koja zajedno rade u cilju poboljšanja verodostojnosti i ugleda biznisa ili pojedninca. Ti podaci predstavljaju skup vizuelnih, emotivnih, racionalnih i kulturnih karakteristika koje kupca asociraju na brend. Ime, trgovačko ime, logo ili drugi neki simbol razlikuju jednog proizvođača od svih ostalih na tržištu.

Moć Brenda

office desk wooden puzzleZamislite moć da utičete na potrošača da odluku o kupovini vašeg proizvoda ili usluge donese mnogo pre nego što se susretne sa njima?

To je moć brenda.

Sastavni elementi brenda su identitet, vrednost, prepoznatljivost i svest o brendu. Dobro izgrađen i utemeljen brend proizvodu ili usluzi daje poseban karakter i snagu. Zamislite kompaniju koja čak i kad bi fizički nestala sa lica Zemlje ne bi umanjila svoju vrednost.

Znate zašto? Zato što je prava vrednost tog brenda u njegovoj reputaciji i kolektivnom doživljaju kompanije.

Svi mogu da počnu i vode biznis, samo, da bi stvorili brend, potrebna je izuzetnost, vera i postojanost. Znak da je neki brend veliki je i stepen lojalnosti koju korisnici pokazuju. Poznat brend postiže i veliku cenu na tržištu, ali njegovi korisnici od njega jednostavno ne odustaju. Tu dakle izlazimo iz sfere ekonomske logike i ulazimo na polje emocija.

Kako stvoriti emotivni pakt sa kupcem?

Brend možemo da predstavimo i kao neku vrstu ugovora sa kupcem, koji garantuje kako će se proizvod pokazati jednom kada dođe do kupca. Njega jednostavno treba dobro predstaviti, da “oživi “tu pred nama. On se gradi primenom razlilčitih pristupa u koje pored reklamiranja spadaju i odnosi sa javnošću, sponzorstva, učestvovanje i organizacija događaja. Njegovu vrednost stvaraju i radnici koji svoje pozitivno iskustvo prenose na proizvod, koji direktno utiče na kupce.

Brendovi su davno prestali da nude racionalnu korist - duže vreme se fokusiraju na emotivnu korist, a svoju prezentaciju zasnivaju na ljudskim emocijama.

Brendiranje se ne svodi samo na sveprisutnost, vidljivost i funkciju; njegova suština je u emocionalnom povezivanju s ljudima i njihovim svakodnevnim životom. Proizvod ili usluga mogu da budu brend samo kada uspostave emocionalni dijalog sa potrošačem. Brend namenjen potrošačima nastaje prvo i zahvaljujući karakteru kompanije koja stoji iza njega, kao i na njenoj rešenosti da dopre do potrošača na emocionalnom nivou.

Imajući u vidu ovaj novi pristup, možda je pošteno reći da potrošači, kada biraju neki proizvod, više razmišljaju srcem nego glavom. U vreme kada većina proizvoda ima isti kvalitet, te su oni stoga izloženi opasnosti da se pretvore u običnu robu na prezasićenom tržištu, sa kupovnim navikama potrošača sve više se povezuje neistražena oblast emocija.

Sa sada već dalekosežnim uticajem Interneta na poslovni svet, ukazuje se prilika za uspostavljanje dugoročnih partnerskih odnosa između ljudi i kompanije, na obostranu korist. Model partnerskih odnosa koji obezbeđuje da svi budu na dobitku ubrzano postaje novi standard poslovanja.

Šta smo do sada naučili?

Kompanije moraju konkretno da razjasne koje su njihove osnovne vrednosti i da na tome kontiunirano grade svoj brend. Tako se najbolje dolazi do toga da sam pogled na brend utisnut na proizvodima stvori sliku da se radi o nečemu kvalitetnom i vrednom.

Takođe, uspeh proizvoda ili usluge nedvosmisleno zavisi od toga da li svi zaposleni u kompaniji prihvataju brend kao određenu vrednost.

brand lettersKompanije treba da prave dalekosežne planove izgradnje i negovanja brenda da bi stvorili pozitivno iskustvo kupaca pri svakom kontaktu. Nulta tačka svake strategije mora da bude definsanje suštine brenda koji se prenosi gde god se on prodaje. A vrednost koju nudi određeni brend predstavlja ključnu pokretačku snagu strategije, poslovanja, usluga i razvoja proizvoda kompanije.

Budite uvek ono što jeste. I najprofesionalnije urađeni marketing vam neće pomoći ako je proizvod zakazao.Ako i uspete da obmanete kupce, prevarićete ih jednom i možda nikad više. Ali - ako oni utvrde da ste vi prava stvar, dolazite do lojalnih kupaca, koji su temelj svakog uspešnog brenda.

Fokusirajte se na svakodnevni problem ljudi i - ponudite im najbolja rešenja. Ako radite ono što volite, kupcima ćete ponuditi i onu najbitniju stvar – autentičnost.